Skip to main content

Verklaring van de GAR, de EBA en ECB-Bankentoezicht betreffende de aankondiging van de Zwitserse autoriteiten op 19 maart 2023

De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Europese Bankautoriteit en ECB-Bankentoezicht zijn ingenomen met de uitgebreide reeks maatregelen die gisteren door de Zwitserse autoriteiten zijn genomen om de financiële stabiliteit te waarborgen. De Europese banksector is veerkrachtig en beschikt over robuuste kapitaal- en liquiditeitsniveaus.

In het afwikkelingskader waarmee in de Europese Unie uitvoering wordt gegeven aan de hervormingen die na de grote financiële crisis zijn aanbevolen door de Raad voor financiële stabiliteit, is onder meer de volgorde vastgelegd waarin aandeelhouders en crediteuren van een in moeilijkheden verkerende bank verliezen moeten dragen.

Meer in het bijzonder worden de verliezen in de eerste plaats opvangen door kernkapitaalinstrumenten. Pas nadat die instrumenten volledig zijn opgebruikt, moet aanvullend tier 1-kapitaal worden afgeschreven. Deze benadering is in het verleden consequent toegepast en zal ook in de toekomst als leidraad blijven dienen voor crisismaatregelen die door de GAR en ECB-Bankentoezicht worden genomen.

Aanvullend tier 1-kapitaal is en blijft een belangrijk onderdeel van de kapitaalstructuur van Europese banken.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases