Skip to main content

VNV, EBI un ECB banku uzraudzības paziņojums par Šveices iestāžu 2023. gada 19. marta paziņojumu

Paziņojumi presei | Pirmdiena, 2023. gada 20. marts Vienotā noregulējuma valde, Eiropas Banku iestāde un ECB banku uzraudzības izpildītāji atzinīgi vērtē visaptverošu pasākumu kopumu, ko vakar pieņēmušas Šveices iestādes, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. Eiropas banku nozare ir noturīga, ar stabilu kapitāla un likviditātes līmeni.

Noregulējuma sistēmā, ar ko Eiropas Savienībā īsteno Finanšu stabilitātes padomes ieteiktās reformas pēc Lielās finanšu krīzes, cita starpā ir noteikta kārtība, kādā grūtībās nonākušās bankas akcionāriem un kreditoriem jāsedz zaudējumi.

Konkrētāk, pamata kapitāla instrumenti ir pirmie, kas absorbē zaudējumus, un tikai pēc to pilnīgas izmantošanas tiktu pieprasīts norakstīt 1. līmeņa papildu kapitālu. Šī pieeja ir konsekventi piemērota iepriekšējos gadījumos, un tā arī turpmāk virzīs VNV un ECB banku uzraudzības darbības krīzes intervences gadījumos.

Pirmā līmeņa papildu kapitāls ir un arī turpmāk būs svarīga Eiropas banku kapitāla struktūras sastāvdaļa

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases