Skip to main content

Ühtse Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Pangandusjärelevalve ja EKP pangandusjärelevalve avaldus Šveitsi ametiasutuste 19. märtsi 2023. aasta teate kohta

Ühtne Kriisilahendusnõukogu, Euroopa Pangandusjärelevalve ja EKP pangandusjärelevalve tervitavad meetmepaketti, mille võtsid eile vastu Šveitsi ametiasutused finantsstabiilsuse tagamiseks. Euroopa pangandussektor on vastupidav ning selle kapitali ja likviidsuse tase on kindel.

Kriisilahendusraamistikuga, millega rakendatakse Euroopa Liidus pärast suurt finantskriisi finantsstabiilsuse nõukogu soovitatud reforme, on muu hulgas kehtestatud kord, mille kohaselt peaksid raskustes oleva panga aktsionärid ja võlausaldajad kandma kahju.

Eelkõige on esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvad instrumendid esimesed, mis katavad kahju, ja alles pärast nende täielikku kasutamist tuleks alla hinnata täiendavad esimese taseme omavahendid. Seda lähenemisviisi on järjepidevalt kohaldatud varem ning see suunab jätkuvalt Ühtse Kriisilahendusnõukogu ja Euroopa Keskpanga pangandusjärelevalve tegevust kriisisekkumistes.

Täiendavad esimese taseme omavahendid on Euroopa pankade kapitalistruktuuri oluline osa ja jäävad selleks.

Contact our communications team

susan 2021.jpg
Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Seán De Búrca
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Camille De Rede
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530