Skip to main content

BPV, EBI ir ECB Bankų priežiūros tarnybos pareiškimas dėl 2023 m. kovo 19 d. Šveicarijos institucijų paskelbto pranešimo

Bendra pertvarkymo valdyba, Europos bankininkystės institucija ir ECB Bankų priežiūros tarnyba palankiai vertina visapusiškus veiksmus, kurių vakar ėmėsi Šveicarijos institucijos finansiniam stabilumui užtikrinti. Europos bankų sektorius yra atsparus, jo kapitalo ir likvidumo lygis yra tvirtas.

Pertvarkymo sistemoje, kuria Europos Sąjungoje įgyvendinamos reformos, kurias Finansinio stabilumo taryba rekomendavo po Pasaulinės finansų krizės, be kita ko, nustatyta tvarka, pagal kurią sunkumų patiriančio banko akcininkai ir kreditoriai turėtų prisiimti nuostolius.

Konkrečiai, nuostoliams padengti pirma naudojamos bendro nuosavo kapitalo priemonės ir tik visiškai jas panaudojus nurašomas papildomas 1 lygio kapitalas. Šis metodas buvo nuosekliai taikomas ankstesniais atvejais ir BPV ir ECB Bankų priežiūros tarnyba toliau juo vadovausis imdamosi veiksmų krizės atveju.

Papildomas 1 lygio kapitalas yra ir toliau bus svarbi Europos bankų kapitalo struktūros dal

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases