Skip to main content

Izjava SRB-a, EBA-e i ESB-a (nadzor nad bankama) o objavi švicarskih nadležnih tijela od 19. ožujka 2023.

Jedinstveni sanacijski odbor, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i ESB (nadzor nad bankama) pozdravljaju sveobuhvatan skup mjera koje su švicarska nadležna tijela jučer donijela kako bi osigurala financijsku stabilnost. Europski bankarski sektor otporan je i bilježi čvrste razine kapitala i likvidnosti.

Okvirom za sanaciju, kojim se u Europskoj uniji provode reforme koje je preporučio Odbor za financijsku stabilnost nakon velike financijske krize, među ostalim je uspostavljen redoslijed prema kojem bi dioničari i vjerovnici banke u poteškoćama trebali snositi gubitke.

Konkretno, instrumenti redovnog osnovnog kapitala prvi su koji će apsorbirati gubitke, te bi tek nakon što se u potpunosti iskoriste trebao zahtijevati otpis dodatnog osnovnog kapitala. Taj se pristup dosljedno primjenjivao u prošlim slučajevima i njime će se nastaviti usmjeravati djelovanje SRB-a i ESB-a u pogledu nadzora nad bankama tijekom kriznih intervencija.

Dodatni osnovni kapital jest i ostat će važna sastavnica strukture kapitala europskih banaka

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases