Skip to main content

Uttalande från SRB, EBA och ECB:s banktillsyn om de schweiziska myndigheternas tillkännagivande den 19 mars 2023

Gemensamma resolutionsnämnden, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska centralbankens banktillsyn välkomnar de omfattande åtgärder som de schweiziska myndigheterna vidtog igår för att säkerställa finansiell stabilitet. Den europeiska banksektorn är motståndskraftig med robusta kapital- och likviditetsnivåer.

I den resolutionsram som använts inom EU för att genomföra de reformer som rådet för finansiell stabilitet rekommenderade efter den stora finanskrisen anges bland annat i vilken ordning aktieägare och borgenärer i en krisdrabbad bank ska bära förluster.

I synnerhet föreskrivs att kärnprimärkapitalinstrument är de första som ska absorbera förluster och inte förrän de har använts fullt ut ska primärkapitaltillskott skrivas ner. Denna metod har tillämpats konsekvent i tidigare fall och kommer att fortsätta vara vägledande för de åtgärder som SRB och ECB:s banktillsyn vidtar vid kriser.

Primärkapitaltillskott är och kommer att förbli en viktig del av de europeiska bankernas kapitalstruktur.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases