Skip to main content

Vyhlásenie SRB, EBA a ECB o bankovom dohľade k oznámeniu švajčiarskych orgánov 19. marca 2023

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Európsky orgán pre bankovníctvo a bankový dohľad ECB vítajú komplexný súbor opatrení, ktoré včera prijali švajčiarske orgány s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu. Európsky bankový sektor je odolný a má stabilné úrovne kapitálu a likvidity.

V rámci na riešenie krízových situácií, ktorým sa v Európskej únii vykonávajú reformy odporúčané Radou pre finančnú stabilitu po veľkej finančnej kríze, sa okrem iného stanovuje poradie, podľa ktorého majú akcionári a veritelia problémovej banky znášať straty.

Ide najmä o nástroje vlastného kapitálu, ktoré slúžia ako prvé na absorbovanie strát a až po ich úplnom využití by sa vyžadovalo odpísanie dodatočného kapitálu Tier 1. Tento prístup sa dôsledne uplatňoval v minulých prípadoch a naďalej bude usmerňovať činnosti bankového dohľadu SRB a ECB v krízových zásahoch.

Dodatočný Tier 1 je a zostane dôležitou zložkou kapitálovej štruktúry európskych bánk

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases