Skip to main content

Udtalelse fra SRB, EBA og ECB's banktilsyn vedrørende de schweiziske myndigheders meddelelse af 19. marts 2023

Den Fælles Afviklingsinstans, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Centralbanks banktilsyn glæder sig over de omfattende foranstaltninger, de schweiziske myndigheder traf i går for at sikre finansiel stabilitet. EU's banksektor er modstandsdygtig med robuste kapital- og likviditetsniveauer.

I det afviklingsregelsæt, der anvendes til at gennemføre de reformer i Den Europæiske Union, som Rådet for Finansiel Stabilitet anbefalede efter den store finanskrise, angives det blandt andet, i hvilken rækkefølge en nødlidende banks aktionærer og kreditorer bør bære tab.

Det er navnlig de egentlige kernekapitalinstrumenter der først skal absorbere tab, og først når de er fuldt ud opbrugt, skal hybrid kernekapital nedskrives. Denne tilgang er blevet anvendt konsekvent i tidligere tilfælde og vil fortsat være retningsgivende for de foranstaltninger SRB og ECB's banktilsyn træffer i forbindelse med kriser.

Hybrid kernekapital er og vil fortsat være en vigtig del af de europæiske bankers kapitalstruktur.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases

Press releases
|
  • The SRB is extending the deadline for the minimum bail-in data template (MBDT) public consultation to 15 May 2024, offering stakeholders additional...