Skip to main content

Ráiteas Maoirseachta Baincéireachta ó BRA, ÚBE agus BCE maidir leis an bhfógra ó údaráis na hEilvéise an 19 Márta 2023

Is díol sásaimh don Bhord Réitigh Aonair, don Údarás Baincéireachta Eorpach agus do Mhaoirseacht Baincéireachta BCE an tsraith chuimsitheach gníomhaíochtaí a ghlac údaráis na hEilvéise inné chun cobhsaíocht airgeadais a áirithiú. Tá earnáil baincéireachta na hEorpa athléimneach, le leibhéil láidre caipitil agus leachtachta.

Tá leagtha síos ag an gcreat réitigh lena gcuirtear chun feidhme san Aontas Eorpach na hathchóirithe ar mhol an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais iad i ndiaidh na Géarchéime Móire Airgeadais, i measc nithe eile, an tord de réir ar cheart do scairshealbhóirí agus do chreidiúnaithe bainc anásta caillteanais a iompar.

Go háirithe, is iad gnáth-ionstraimí cothromais na chéad ionstraimí a iompraíonn caillteanais, agus ní bheadh gá le Caipiteal Breise Leibhéal 1 a dhímheas ach amháin tar éis iad a úsáid ina n-iomláine. Cuireadh an cur chuige sin i bhfeidhm go comhsheasmhach i gcásanna roimhe seo agus leanfaidh sé de bheith ina threoir le haghaidh ghníomhaíochtaí BRA agus le haghaidh maoirseacht baincéireachta BCE in idirghabhálacha géarchéime.

Gné thábhachtach de struchtúr caipitil na mbanc Eorpach is ea Caipiteal Breise Leibhéal 1 agus is amhlaidh a bheidh sé amach anseo.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases