Skip to main content

Oświadczenie SRB, EUNB i nadzoru bankowego EBC w sprawie ogłoszenia wydanego przez organy szwajcarskie w dniu 19 marca 2023 r.

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego i nadzór bankowy EBC z zadowoleniem przyjmują kompleksowy zestaw działań podjętych wczoraj przez organy szwajcarskie w celu zapewnienia stabilności finansowej. Europejski sektor bankowy jest odporny i charakteryzuje się solidnym poziomem kapitału i płynności.

Ramy dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wdrażające w Unii Europejskiej reformy, które Rada Stabilności Finansowej zaleciła po zakończeniu wielkiego kryzysu finansowego, wprowadziły m.in. nakaz ponoszenia strat przez akcjonariuszy i wierzycieli banku znajdującego się w trudnej sytuacji.

W szczególności pierwszymi instrumentami, które pokrywają straty są instrumenty w kapitale podstawowym i dopiero po ich pełnym wykorzystaniu wymagane byłoby umorzenie instrumentów dodatkowych w Tier I. Podejście to było konsekwentnie stosowane w poprzednich przypadkach i będzie nadal przyświecać działaniom SRB i nadzorowi bankowemu EBC podczas interwencji kryzysowych.

Instrument dodatkowy Tier I jest i pozostanie ważnym elementem struktury kapitałowej europejskich banków.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases

Press releases
|
  • The SRB is extending the deadline for the minimum bail-in data template (MBDT) public consultation to 15 May 2024, offering stakeholders additional...