Skip to main content

Prohlášení výboru SRB, orgánu EBA a bankovního dohledu ECB k oznámení švýcarských orgánů ze dne 19. března 2023

Jednotný výbor pro řešení krizí, Evropský orgán pro bankovnictví a bankovní dohled ECB vítají komplexní soubor opatření, který včera přijaly švýcarské orgány s cílem zajistit finanční stabilitu. Evropský bankovní sektor je odolný a vykazuje vysokou úroveň kapitálu a likvidity.

Rámec pro řešení krizí, kterým se v Evropské unii provádějí reformy doporučené Radou pro finanční stabilitu po velké finanční krizi, mimo jiné stanoví pořadí, podle kterého by akcionáři a věřitelé banky v problémech měli nést ztráty.

Prvními nástroji, které absorbují ztráty, jsou zejména nástroje zahrnované do kmenového kapitálu, a teprve po jejich plném využití by bylo nutné provést odpis vedlejšího kapitálu tier 1. Tento přístup byl v předchozích případech důsledně uplatňován a i nadále se jím budou řídit opatření výboru SRB a bankovního dohledu ECB při krizových intervencích.

Vedlejší kapitál tier 1 je důležitou složkou kapitálové struktury evropských bank a do budoucna jí zůstane

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases

Press releases
|
  • The SRB is extending the deadline for the minimum bail-in data template (MBDT) public consultation to 15 May 2024, offering stakeholders additional...