Skip to main content

Dikjarazzjoni tas-Superviżjoni Bankarja tal-SRB, tal-EBA u tal-BĊE dwar it-tħabbira fid-19 ta’ Marzu 2023 mill-awtoritajiet Żvizzeri

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni, l-Awtorità Bankarja Ewropea u s-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE jilqgħu b’sodisfazzjon is-sett komprensiv ta’ azzjonijiet meħuda lbieraħ mill-awtoritajiet Żvizzeri sabiex tiġi żgurata listabbiltà finanzjarja. Is-settur bankarju Ewropew huwa reżiljenti, b’livelli robusti ta’ kapital u likwidità.

Il-qafas ta’ riżoluzzjoni li jimplimenta fl-Unjoni Ewropea r-riformi rakkomandati mill-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja wara li tkun ġiet stabbilita l-Kriżi Finanzjarja l-Kbira, fost l-oħrajn, l-ordni li skontha l-azzjonisti u lkredituri ta’ bank f’diffikultà għandhom iġarrbu t-telf.

B’mod partikolari, l-istrumenti ta’ ekwità komuni huma l-ewwel li jassorbu t-telf, u huwa biss wara li l-użu sħiħ tagħhom ikun meħtieġ li l-Grad 1 Addizzjonali jitniżżel fil-valur. Dan l-approċċ ġie applikat b’mod konsistenti f’każijiet tal-passat u se jkompli jiggwida l-azzjonijiet tas-superviżjoni bankarja tal-SRB u tal-BĊE f’interventi ta’ kriżi.

Il-Grad 1 Addizzjonali huwa u se jibqa’ komponent importanti tal-istruttura kapitali tal-banek Ewropej.

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases