Skip to main content

SRB:n, EPV:n ja EKP:n pankkivalvontaa koskeva lausunto Sveitsin viranomaisten 19. maaliskuuta 2023 antamasta ilmoituksesta

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto, Euroopan pankkiviranomainen ja EKP:n pankkivalvonta ovat tyytyväisiä niihin kattaviin toimiin, joita Sveitsin viranomaiset eilen toteuttivat rahoitusvakauden varmistamiseksi. Euroopan pankkiala on selviytymiskykyinen, ja sen pääoma- ja maksuvalmiustasot ovat vankat.

Kriisinratkaisukehyksessä, jolla Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suosittelemat finanssikriisin jälkeiset uudistukset pantiin täytäntöön Euroopan unionissa, vahvistetaan muun muassa järjestys, jonka mukaisesti ongelmapankin osakkeenomistajat ja velkojat vastaavat tappioista.

Sen mukaisesti ydinpääomainstrumentit ovat ensimmäisiä instrumentteja, joilla tappiot katetaan. Vasta sen jälkeen, kun ydinpääomainstrumentit on käytetty täysimääräisesti, alennetaan ensisijaisen lisäpääoman (AT1) kirjanpitoarvoa. Tätä lähestymistapaa on sovellettu johdonmukaisesti aiemmissa vastaavissa tilanteissa, ja se ohjaa SRB:n ja EKP:n pankkivalvonnan kriisitoimia myös jatkossa.

Ensisijainen lisäpääoma on ja tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa eurooppalaisten pankkien pääomarakennetta.

Contact our communications team

susan 2021.jpg
Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Seán De Búrca
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Camille De Rede
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases