Skip to main content

Banka Sberbank Europe AG: društva kćeri u Hrvatskoj i Sloveniji nastavljaju poslovati nakon prodaje, a za matično društvo u Austriji nije potrebna mjera sanacija

Press releases
|
Tuesday, 01 March 2022
|

SRB donio odluku o sanaciji za društva kćeri u Sloveniji i Hrvatskoj te da za matično društvo u Austriji nije potrebna mjera sanacije.

 • Jedinstveni sanacijski odbor danas je donio odluku da se sve dionice društava kćeri u grupi, odnosno banke Sberbank d.d. u Hrvatskoj  i Sberbank banke d.d. u Sloveniji, prenesu Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. odnosno banci Nova ljubljanska banka d.d. (NLB d.d.). Banke će nastaviti redovno poslovati u srijedu, 2 ožujka, bez poteškoća za deponente ili klijente. One su sada sastavni dio pouzdanih, snažnih i stabilnih bankovnih grupa.
 • SRB je također donio odluku da sanacija nije potrebna za matično društvo Sberbank Europe AG u Austriji. Postupak u slučaju insolventnosti provest će se u skladu s nacionalnim pravom. Prihvatljivi depoziti do iznosa od 100 000 EUR zaštićeni su austrijskim sustavom osiguranja depozita.

SRB je 27. veljače utvrdio da banka Sberbank Europe AG u Austriji i njezina društva kćeri u Hrvatskoj (Sberbank d.d.) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.) propadaju ili je vjerojatno da će propasti zbog naglog pogoršanja njihova likvidnosnog položaja, čime je potvrdio ocjenu Europske središnje banke. SRB je primijenio odgodu plaćanja, provedbe ovrhe i prava na otkazivanje i/ili raskid ugovora (moratorij) na te tri banke.

U bliskoj suradnji s nacionalnim sanacijskim tijelima Odbor je odlučio da nije potrebna mjera sanacije za austrijsko matično društvo, Sberbank Europe AG, te je donio programe sanacije za njegova društva kćeri u Hrvatskoj (Sberbank d.d.) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.). Europska komisija potvrdila je dvije odluke o sanaciji, a sve tri odluke provest će nacionalna sanacijska tijela, austrijsko tijelo za nadzor financijskog tržišta, Hrvatska narodna banka i Banka Slovenije.

U svojem govoru u Bruxellesu predsjednica SRB-a Elke König izjavila je: „Tim trima odlukama koje su danas donesene jedna je stvar zajednička – zaštita. Odlukama se štiti financijska stabilnost. Odnosno, njima se štite deponenti do iznosa od 100 000 EUR u Austriji i bez ograničenja u Sloveniji i Hrvatskoj. Danas smo djelovali kako bismo zaštitili javni interes i osigurali financijsku stabilnost. Sve je to učinjeno bez upotrebe javnih sredstava te su tako zaštićeni klijenti Sberbanke, ali i porezni obveznici. Riječ je o složenoj prekograničnoj grupi i odličnoj suradnji između tijela na razini EU-a i na nacionalnoj razini, što je u ovom trenutku još važnije.”

SRB je utvrdio da je sanacija dvaju društava kćeri bila u javnom interesu kako bi se zaštitila financijska stabilnost i izbjegli poremećaji u hrvatskom i slovenskom gospodarstvu. U slučaju austrijskog matičnog društva smatralo se da banka ne obavlja ključne funkcije za gospodarstvo i da njezina likvidacija redovnim postupkom u slučaju insolventnosti ne bi imala negativan učinak na financijsku stabilnost ili gospodarstvo u Austriji.

Te su mjere sanacije bile moguće zbog okvira EU-a za sanaciju banaka, skupa pravila uvedenih nakon financijske krize 2008./2009.

 

 

 

Više informacija:

 • Procjena javnog interesa: pristup Jedinstvenog sanacijskog odbora
 • Ključne funkcije: pristup Jedinstvenog sanacijskog odbora
 • Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.
 • Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010.
 • Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita.

Podatci nacionalnih sanacijskih tijela za kontakt s medijima:

 • Austrijsko nacionalno sanacijsko tijelo, Tijelo za nadzor financijskog tržišta: Klaus Grubelnik, e-pošta: klaus.grubelnik [a] fma.gv.at; tel. (+43-1) 249 59 6006
 • Hrvatsko nacionalno sanacijsko tijelo, Hrvatska narodna banka: e-pošta: press [a] hnb.hr; tel.: (+385) 1 4565 006
 • Slovensko nacionalno sanacijsko tijelo, Banka Slovenije: pr [a] bsi.si; tel. (+386) 1 47 19 400. (+386) 1 47 19 122
 • Češka narodna banka, Odjel za komunikacije: Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová, e-pošta: media [a] cnb.cz, tel: (+420) 224 412 013

Documents

Contact our communications team

susan 2021.jpg
Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Seán De Búrca
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Camille De Rede
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases