Skip to main content

Sberbank Europe AG: chorvatské a slovinské dceřiné společnosti obnovují po svém prodeji provoz, zatímco u rakouské mateřské společnosti nejsou opatření k řešení krize nutná

Press releases
|
|

SRB přijal rozhodnutí o řešení krize týkající se slovinské a chorvatské dceřiné společnosti s tím, že v případě mateřské společnosti v Rakousku nejsou žádná opatření k řešení krize nutná.

 • Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB) dnes rozhodl o převedení všech akcií banky Sberbank d.d., chorvatské dceřiné společnosti ve skupině, na banku Hrvatska Poštanska Banka d.d. (Chorvatskou poštovní banku) a všechny akcie banky Sberbank banka d.d., slovinské dceřiné společnosti ve skupině, na banku Nova ljubljanska banka d.d. (NLB d.d.). Banky otevřou ve středu 2. března jako obvykle, bez narušení pro vkladatele nebo klienty. Od nynějška jsou součástí zavedených, robustních a stabilních bankovních skupin.
 • SRB dále rozhodl, že v případě rakouské mateřské společnosti Sberbank Europe AG není nutno přijímat žádná opatření pro řešení krize. Úpadková řízení budou probíhat v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Způsobilé vklady do 100 000 EUR jsou chráněny rakouským systémem pojištění vkladů.

SRB dne 27. února rozhodl, že rakouská banka Sberbank Europe AG a její dceřiné společnosti v Chorvatsku (Sberbank d.d.) a Slovinsku (Sberbank banka d.d.) jsou v důsledku rychlého zhoršení likvidity v úpadku nebo pravděpodobně v úpadku, a potvrdil tak posouzení Evropské centrální banky. SRB uplatnil na tyto tři banky takzvané moratorium, tedy pozastavení plateb, donucovacích opatření a práv na ukončení smluv.

SRB v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize rozhodl, že v případě rakouské mateřské společnosti Sberbank Europe AG není nutno uplatnit žádné opatření k řešení krize, zatímco pro její dceřiné společnosti v Chorvatsku (Sberbank d.d.) a Slovinsku (Sberbank banka d.d.) přijal programy řešení krize. Evropská komise obě rozhodnutí o řešení krize schválila a všechna tři rozhodnutí budou provedena vnitrostátními orgány příslušnými k řešení krize, a sice rakouským Úřadem pro dohled nad finančním trhem, Chorvatskou národní bankou a Slovinskou národní bankou.

Předsedkyně výboru SRB Elke König v Bruselu uvedla: „Tato tři dnes přijatá rozhodnutí mají jednu věc společnou, a to ochranu. Rozhodnutími se chrání finanční stabilita a zajišťuje se jimi ochrana vkladatelů až do výše 100 000 EUR v Rakousku a bez omezení ve Slovinsku a Chorvatsku. Cílem našeho dnešního postupu je ochrana veřejného zájmu a zajištění finanční stability. Veškeré tyto úkony byly provedeny bez nutnosti použít veřejné finanční prostředky, ochrany se tak dostává nejen klientům skupiny Sberbank, ale i daňovým poplatníkům. Jednalo se o složitou přeshraniční skupinu a v této věci unijní a vnitrostátní orgány výborně spolupracovaly, což je v současné době ještě důležitější.“

SRB dospěl k závěru, že na vyřešení krize uvedených dvou dceřiných společností existuje veřejný zájem, jehož smyslem je chránit finanční stabilitu a zabránit narušení chorvatské a slovinské ekonomiky. V případě rakouské mateřské společnosti bylo shledáno, že banka neposkytuje z hlediska ekonomiky zásadní funkce a že její likvidace v rámci běžného úpadkového řízení nebude mít negativní dopad na finanční stabilitu Rakouska ani na jeho ekonomiku.

Přijetí uvedených opatření k řešení krize umožnil rámec EU pro řešení krizí bank, což je soubor pravidel zavedených po finanční krizi v letech 2008–2009.

 

 

 

Více informací:

 • posouzení veřejného zájmu: přístup uplatněný výborem SRB
 • zásadní funkce: přístup uplatněný výborem SRB
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů

 

Kontaktní údaje vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize pro sdělovací prostředky:

 • rakouský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Úřad pro dohled nad finančním trhem: Klaus Grubelnik, e-mail:  klaus.grubelnik [a] fma.gv.at (klaus[dot]grubelnik[at]fma[dot]gv[dot]at), tel.: (+43-1) 249 59 6006
 • chorvatský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Chorvatská národní banka: e-mail: press [a] hnb.hr (press[at]hnb[dot]hr); tel.: (+385) 1 4565 006
 • slovinský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Slovinská národní banka: pr [a] bsi.si (pr[at]bsi[dot]si); tel.: (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • odbor komunikace České národní banky: Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová, e-mail: media [a] cnb.cz (media[at]cnb[dot]cz), tel.: (+420) 224 412 013

Documents

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases