Skip to main content

A Sberbank Europe AG: A horvát és szlovén leányvállalatok az értékesítést követően újrakezdik működésüket, míg az osztrák anyavállalat esetében nincs szükség szanálási intézkedésre.

Press releases
|
Tuesday, 01 March 2022
|

Az ESZT szanálási határozatokat fogad el a szlovén és horvát leányvállalatokra vonatkozóan, az ausztriai anyavállalat tekintetében nem ír elő szanálási intézkedést.

 • Az Egységes Szanálási Testület a mai napon úgy határozott, hogy a csoport horvát leányvállalata, a Sberbank d.d. valamennyi részvényét átruházza a Hrvatska Poštanska Banka d.d.-re (Horvát Postbank), valamint a csoport szlovén leányvállalata, a Sberbank banka d.d. (NLB d.d.) részvényeit a Nova ljubljanska banka d.d.-re (NLB d.d.) ruházza át. A bankok március 2-ától, szerdától, rendes körülmények között, a betéteseket vagy az ügyfeleket érintő fennakadások nélkül lesznek nyitva. Mától már jól működő, szilárd és stabil bankcsoportok részei.
 • Az ESZT azt is megállapította, hogy nem szükséges a szanálás a Sberbank Europe AG osztrák anyavállalata számára. A fizetésképtelenségi eljárásokat a nemzeti jognak megfelelően kell lefolytatni. A 100 000 EUR összeghatárig biztosítható betéteket az osztrák betétbiztosítási rendszer védi.

Az ESZT február 27-én megállapította, hogy az ausztriai Sberbank Europe AG és annak horvátországi (Sberbank d.d.) és szlovéniai (Sberbank banka d.d.) leányvállalatai likviditási helyzetük gyors romlása miatt fizetésképtelenek vagy valószínűleg fizetésképtelenné válnak, megerősítve az Európai Központi Bank értékelését. Az ESZT a kifizetések felfüggesztését, a végrehajtást és a felmondási jogokat (ún. moratórium) alkalmazta a három bank esetében.

Az ESZT a nemzeti szanálási hatóságokkal szoros együttműködésben úgy határozott, hogy az osztrák anyavállalat, a Sberbank Europe AG esetében nincs szükség szanálási intézkedésre, és szanálási programokat fogadott el a horvátországi (Sberbank d.d.) és szlovéniai (Sberbank banka d.d.) leányvállalataira vonatkozóan. Az Európai Bizottság jóváhagyta a két szanálási határozatot, és mindhárom határozatot a nemzeti szanálási hatóságok, az osztrák pénzügyi piacfelügyeleti hatóság, a Horvát Nemzeti Bank és a Szlovén Nemzeti Bank fogja végrehajtani.

Elke König, az ESZT elnöke Brüsszelben a következőket mondta: „A ma hozott három határozatban egy dolog közös – a védelem. A határozatok védik a pénzügyi stabilitást; így 100 000 EUR összegig védik a betéteseket Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban pedig nincs korlátozás. A mai napon felléptünk a közérdek védelme és a pénzügyi stabilitás biztosítása érdekében. Mindez állami források felhasználása nélkül történt, így a rendelkezések nemcsak a Sberbank ügyfeleit védik, hanem az adófizetőket is. Ez egy összetett, határokon átnyúló bankcsoport volt, és uniós és nemzeti szinten kiváló együttműködés alakult ki a hatóságok között, ami ebben az időszakban még fontosabb.”

Az ESZT megállapította, hogy közérdek fűződik a két leányvállalat szanálásához a pénzügyi stabilitás védelme, valamint a horvát és szlovén gazdaság zavarainak elkerülése érdekében. Az osztrák anyavállalat esetében úgy tekintették, hogy a bank nem lát el kritikus funkciókat a gazdaság számára, és hogy a bank rendes fizetésképtelenségi eljárás keretében történő felszámolása nem gyakorolna negatív hatást Ausztria pénzügyi stabilitására vagy gazdaságára.

Ezekre a szanálási intézkedésekre az EU bankszanálási kerete – a 2008-2009-es pénzügyi válság után bevezetett szabályrendszer – miatt volt lehetőség.

 

 

 

További információk:

 • A közérdek értékelése:Az ESZT megközelítése
 • Kritikus funkciók:Az ESZT megközelítése
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 15-i, 806/2014/EU rendelete a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014/49/EU irányelve (2014. április 16.) a betétbiztosítási rendszerekről.

A nemzeti szanálási hatóságok médiakapcsolattartói:

 • Osztrák nemzeti szanálási hatóság, Pénzpiaci Hatóság: Klaus Grubelnik, E-mail: klaus.grubelnik [a] fma.gv.at; Tel.: (+43-1) 249 59 6006
 • Horvát nemzeti szanálási hatóság, Horvát Nemzeti Bank: E-mail: press [a] hnb.hr; Tel.: (+385) 1 4565 006
 • Szlovén nemzeti szanálási hatóság, Szlovén Nemzeti Bank: pr [a] bsi.si; tel (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • A Cseh Nemzeti Bank kommunikációs osztálya: Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová Email: media [a] cnb.cz; tel: (+420) 224 412 013

Documents

Contact our communications team

susan 2021.jpg
Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Seán De Búrca
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Camille De Rede
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases