Skip to main content

SRB utvrđuje da banka Sberbank Europe AG u Austriji i njezina društva kćeri u Hrvatskoj i Sloveniji propadaju ili je vjerojatno da će propasti

Press releases
|
|
 • Nakon procjene Europske središnje banke, Jedinstveni sanacijski odbor danas je odlučio da banka Sberbank Europe AG u Austriji i njezina društva kćeri u Hrvatskoj (Sberbank d.d.) i Sloveniji (Sberbank banka d.d.) propadaju ili je vjerojatno da će propasti.
 • Odluka je donesena nakon brzog i ozbiljnog pogoršanja stanja likvidnosti bankovne grupe.
 • SRB je primijenio odgodu plaćanja, provedbe ovrhe i prava na otkazivanje i/ili raskid ugovora (moratorij) na tri banke, odnosno na banke Sberbank Europe AG (Austrija), Sberbank d.d. (Hrvatska) i Sberbank banka d.d. (Slovenija). Deponenti će moći podići dnevni iznos koji određuju odgovarajuća nacionalna sanacijska tijela.

SRB je sanacijsko tijelo za banku Sberbank Europe AG i njezina društva kćeri u bankovnoj uniji (Hrvatska i Slovenija) te je ono odgovorno utvrditi propadaju li ili je vjerojatno da će propasti nakon procjene ESB-a. SRB trenutačno razmatra poduzimanje idućih koraka u vezi s bankama s ciljem očuvanja financijske stabilnosti u bankovnoj uniji, što je u skladu s njegovim ovlastima, odnosno s time hoće li sanacijske mjere u pogledu bilo kojeg subjekta iz bankovne unije biti od javnog interesa. U svakom slučaju, prihvatljivi depoziti u iznosu do 100 000 EUR zakonom su zaštićeni.

Moratorij znači da se do 1. ožujka u 23:59:59 sati:

 • odgađaju sve obveze plaćanja ili ispunjenja obveze na temelju bilo kojeg ugovora u kojem su strane Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvatska) ili Sberbank banka d.d. (Slovenija), uključujući prihvatljive depozite, s iznimkom obveza plaćanja ili ispunjenja obveze sljedećim subjektima:
  • sustavima i upraviteljima sustava određenima u skladu s Direktivom 98/26/EZ
  • središnjim drugim ugovornim stranama u Uniji u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 648/2012 i središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje je ESMA priznala na temelju članka 25. te Uredbe
  • središnjim bankama.
 • Svim osiguranim vjerovnicima banaka Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvatska) ili Sberbank banka d.d. (Slovenija) ograničena je prisilna naplata založnih prava u pogledu bilo koje imovine tih institucija i
 • odgađaju se sva prava na otkazivanje i/ili raskid ugovornog odnosa bilo koje od ugovornih strana s bankama Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Hrvatska) ili Sberbank banka d.d. (Slovenija).

Zaštita depozita

Deponenti će tijekom moratorija moći podići dnevni iznos koji određuju odgovarajuća nacionalna sanacijska tijela. Vidjeti obavijesti koje su objavila odgovarajuća nacionalna tijela.

Prihvatljivi depoziti u iznosu do 100 000 EUR zaštićeni su u skladu s nacionalnim pravom kojim se prenosi Direktiva 2014/49/EU.

O banci Sberbank Europe AG

 • Sberbank Europe AG univerzalna je banka koja posluje u državama članicama bankovne unije, odnosno u Austriji, s podružnicom u Njemačkoj, Hrvatskoj i Sloveniji, kao i u državama članicama EU-a Češkoj i Mađarskoj te u trećim zemljama Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji.
 • Posluje u 185 podružnica i ima više od 3933 zaposlenika.
 • Banka Sberbank Europe AG iskazala je ukupnu imovinu u iznosu od 13,64 milijarde EUR na konsolidiranoj razini i 6,82 milijarde EUR u subjektima bankovne unije u Austriji, Hrvatskoj i Sloveniji (agregirano).
 • Banka posluje u sljedećim sektorima:
  • korporativnom: krediti i usluge globalnog tržišta za velika društva
  • sektoru malih i srednjih poduzeća: krediti i vođenje računa za mala i srednja poduzeća diljem središnje i istočne Europe
  • sektoru stanovništva: hipotekarni i potrošački krediti, depoziti i vođenje računa za stanovništvo na svim tržištima, uključujući i putem internetske podružnice u Njemačkoj.

Više o situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Republici Srbiji doznajte od regulatornih tijela, odnosno Centralne banke Bosne i Hercegovine i Narodne banke Srbije.

Više informacija:

 • Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010.
 • Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

 

Podatci nacionalnih sanacijskih tijela za kontakt s medijima:

 • Austrijsko nacionalno sanacijsko tijelo, Tijelo za nadzor financijskog tržišta Klaus Grubelnik, e-pošta: klaus.grubelnik [a] fma.gv.at (klaus[dot]grubelnik[at]fma[dot]gv[dot]at), tel. (+43-1) 249 59 6006
 • Hrvatsko nacionalno sanacijsko tijelo, Hrvatska narodna banka: e-pošta: press [a] hnb.hr (press[at]hnb[dot]hr); tel.: (+385) 1 4565 006
 • Slovensko nacionalno sanacijsko tijelo, Banka Slovenije: pr [a] bsi.si (pr[at]bsi[dot]si); tel.: (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • Češka narodna banka, Odjel za komunikacije: Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová e-pošta: media [a] cnb.cz (media[at]cnb[dot]cz) , tel.: (+420) 224 412 013

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases