Skip to main content

Jednotný výbor pro řešení krizí určuje Sberbank Europe AG v Rakousku a její dceřiné společnosti v Chorvatsku a Slovinsku jako společnosti, které jsou v krizové situaci nebo jim krizová situace hrozí

Press releases
|
|
 • Na základě hodnocení Evropské centrální banky dnes Jednotný výbor pro řešení krizí rozhodl, že společnost Sberbank Europe AG v Rakousku a její dceřiné společnosti v Chorvatsku (Sberbank d.d.) a Slovinsku (Sberbank banka d.d.) jsou v krizové situaci nebo jim krizová situace hrozí.

 • Rozhodnutí vychází z rychlého a závažného zhoršení likvidní situace bankovní skupiny.
 • Jednotný výbor pro řešení krizí uplatnil na tři banky, jmenovitě Sberbank Europe AG (Rakousko), Sberbank d.d. (Chorvatsko) a Sberbank banka d.d. (Slovinsko) takzvané moratorium, tedy pozastavení plateb, donucovacích opatření a práv na ukončení smlouvy. Vkladatelé si budou moci vybrat denní obnos, jehož výši určují příslušné vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize.
 • Orgánem příslušným k řešení krize společnosti Sberbank Europe AG a jejích dceřiných společností v bankovní unii (Chorvatsku a Slovinsku) je na základě posouzení ECB Jednotný výbor pro řešení krizí, který také odpovídá za určení krizové situace nebo ohrožení krizovou situací. Jednotný výbor pro řešení krizí nyní v souladu se svým mandátem pro tyto banky zvažuje další kroky s cílem zachování finanční stability v bankovní unii, tj. zda by opatření k řešení krize ve vztahu ke kterémukoli z těchto subjektů v rámci bankovní unie bylo ve veřejném zájmu. V každém případě jsou zákonem chráněny způsobilé vklady do výše 100 000 EUR.

  Moratorium znamená, že do 1. března 23:59:59:

 • jsou pozastaveny veškeré povinnosti platby nebo plnění podle jakékoli smlouvy, jejichž stranami jsou Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Chorvatsko) nebo Sberbank banka d.d. (Slovinsko), včetně způsobilých vkladů, s výjimkou povinnosti platby nebo plnění:
  • systémům a provozovatelům systémů stanoveným podle směrnice 98/26/ES,
  • ústředním protistranám povoleným v Unii podle článku 14 nařízení (EU) č. 648/2012 a ústředním protistranám usazeným v třetí zemi uznaným orgánem ESMA podle článku 25 uvedeného nařízení,
  • centrálním bankám,
 • žádný ze zajištěných věřitelů Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Chorvatsko) nebo Sberbank banka d.d. (Slovinsko) nesmí vymáhat práva ze zajištění ve vztahu k jakýmkoli aktivům uvedených institucí,
 • jsou pozastavena veškerá práva jakékoli strany na ukončení smlouvy se Sberbank Europe AG, Sberbank d.d. (Chorvatsko) nebo Sberbank banka d.d. (Slovinsko).

Pojištění vkladů

Během moratoria budou mít vkladatelé možnost vybrat denní obnos, jehož výši určují příslušné vnitrostátní orgány příslušné k řešení krize. Viz oznámení zveřejněná příslušnými vnitrostátními orgány.

Způsobilé vklady do výše 100 000 EUR jsou chráněny v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí směrnice 2014/49/EU.

O Sberbank Europe AG

 • Sberbank Europe AG je univerzální banka působící v členských státech bankovní unie (Rakousku), která má pobočky v Německu, Chorvatsku a Slovinsku, ale i v členských státech EU (v České republice a Maďarsku) a ve třetích zemích (Bosně a Hercegovině a Republice Srbsko).
 • Provozuje 185 poboček a má více než 3 933 zaměstnanců.
 • Společnost Sberbank Europe AG vykázala celková aktiva ve výši 13,64 miliardy EUR na konsolidované úrovni a 6,82 miliardy EUR v subjektech bankovní unie (BU) v Rakousku, Chorvatsku a Slovinsku (celkem).
 • Banka působí v těchto odvětvích:
  • podniky: úvěry a služby na světovém trhu pro velké podniky,
  • MSP: úvěry a služby spojené s účty pro MSP (malé a střední podniky) ve střední a východní Evropě,
  • retailová oblast: hypoteční a spotřebitelské úvěry, vklady a služby spojené s účty neprofesionálním zákazníkům na všech trzích, a to i prostřednictvím své on-line pobočky v Německu.
 • Informace o situaci ve Federaci Bosny a Hercegoviny, Republice srbské a v Republice Srbsko naleznete u jejich regulačních orgánů, což je centrální banka Bosny a Hercegoviny a Srbská národní banka.

Více informací:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010.

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012.

  Kontaktní údaje vnitrostátních orgánů příslušných k řešení krize pro média:

 • Rakouský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Úřad pro dohled nad finančním trhem: Klaus Grubelnik, e-mail klaus.grubelnik [a] fma.gv.at (klaus[dot]grubelnik[at]fma[dot]gv[dot]at), tel. (+43–1) 249 59 6006
 • Chorvatský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Chorvatská národní banka: e-mail press [a] hnb.hr (press[at]hnb[dot]hr), tel. (+385) 1 4565 006
 • Slovinský vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize, Slovinská národní banka: pr [a] bsi.si (pr@)pr [a] bsi.si (bsi.si); tel. (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • Odbor komunikace České národní banky: Markéta Fišerová, Petra Vodstrčilová e-mail: media [a] cnb.cz (media[at]cnb[dot]cz), tel. (+420) 224 412 013

Contact our communications team

susan 2021.jpg
Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Seán De Búrca
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Camille De Rede
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases