Skip to main content

Az ESZT fizetésképtelennek vagy valószínűleg fizetésképtelenné válónak minősíti az ausztriai Sberbank Europe AG-t, valamint horvátországi és szlovén leányvállalatait

Press releases
|
|
 • Az Európai Központi Bank értékelését követően az Egységes Szanálási Testület a mai napon úgy határozott, hogy az ausztriai Sberbank Europe AG, illetve annak horvátországi (Sberbank d.d.) és szlovéniai (Sberbank banka d.d.) leányvállalatai fizetésképtelenek vagy valószínűleg fizetésképtelenné válnak.

 • A döntést a bankcsoport likviditási helyzetének gyors és jelentős romlása miatt hozták.

 • Az ESZT a három bank, a Sberbank Europe AG (Ausztria), a Sberbank d.d. (Horvátország) és a Sberbank banka d.d. (Szlovénia) esetében elrendelte a kifizetések, a jogérvényesítések és a felmondási jogok felfüggesztését, vagyis moratóriumot léptetett életbe. A betétesek az illetékes nemzeti szanálási hatóságok által meghatározott, napi összeget vehetnek fel.

Az ESZT a Sberbank Europe AG és annak bankunión belüli leányvállalatai (Horvátország és Szlovénia) szanálási hatósága, és az EKB értékelését követően felelős a fizetésképtelenség vagy valószínűleg fizetésképtelenné válás megállapításáért. Az ESZT jelenleg mérlegeli a bankokra vonatkozó következő lépéseket azzal a céllal, hogy – megbízatásával összhangban – megőrizze a bankunió pénzügyi stabilitását, azt vizsgálva, hogy a bankunión belüli bármely szervezetre vonatkozó szanálási intézkedés a közérdeket szolgálná-e. A biztosítható betéteket azonban 100 000 EUR összeghatárig jogszabály védi.

A moratórium azt jelenti, március 1. 23:59:59 óráig

 • felfüggesztésre kerül az olyan szerződések értelmében fennálló minden fizetési vagy szállítási kötelezettség – beleértve a biztosítható betéteket is –, amelynek a Sberbank Europe AG, a Sberbank d.d. (Horvátország) vagy Sberbank banka d.d. (Szlovénia) a részes fele, kivéve az alábbiakkal szembeni fizetési vagy szállítási kötelezettségeket:
  • a 98/26/EK irányelvvel összhangban kijelölt rendszerek és rendszerműködtetők
  • az Unióban a 648/2012/EU rendelet 14. cikke alapján engedélyezett központi szerződő felek, valamint az ESMA által az említett rendelet 25. cikkének megfelelően elismert harmadik országbeli központi szerződő felek
  • központi bankok
 • a Sberbank Europe AG, a Sberbank d.d. (Horvátország) és a Sberbank banka d.d. (Szlovénia) valamennyi biztosított hitelezője korlátozva van ezen intézmények bármely eszközéhez kapcsolódó hitelbiztosítéka érvényesítésében; és
 • felfüggesztésre kerül a Sberbank Europe AG-val, a Sberbank d.d.-vel (Horvátország) vagy a Sberbank banka d.d.-vel (Szlovénia) szerződéses viszonyban álló bármely félnek a szerződés felmondására vonatkozó joga.

Betétvédelem

A moratórium alatt a betétesek az illetékes nemzeti szanálási hatóságok által meghatározott napi összeget vehetnek fel. Az összegeket az illetékes nemzeti hatóság hirdetményeiben teszik közzé.

A biztosítható betétek legfeljebb 100 000 EUR összeghatárig a 2014/49/EU irányelvet átültető nemzeti jogszabállyal összhangban védve vannak.

A Sberbank Europe AG-ről

 • A Sberbank Europe AG egy univerzális bank, amely a bankunióhoz tartozó Ausztriában működik, és Németországban, Horvátországban és Szlovéniában, az uniós tagállam Cseh Köztársaságban és Magyarországon, valamint a harmadik ország Bosznia-Hercegovinában és a Szerb Köztársaságban rendelkezik fiókteleppel.
 • 185 fióktelepet működtet, és több mint 3933 alkalmazottat foglalkoztat.
 • A Sberbank Europe AG teljes konszolidált eszközértéke 13,64 milliárd EUR, a bankunió szervezeteinél, azaz Ausztriában, Horvátországban és a Szlovéniában pedig (összesítve) 6,82 milliárd EUR.
 • A bank a következő ágazatokban működik:
  • Vállalatok: nagyvállalatoknak nyújtott hitelek és globális piaci szolgáltatások;
  • Kkv-k: közép- és kelet-európai kkv-k számára nyújtott hitelek és számlavezetési szolgáltatások;
  • Lakosság: lakossági ügyfelek számára nyújtott jelzáloghitelek és fogyasztói hitelek, betétek és számlavezetési szolgáltatások valamennyi piacon, beleértve a németországi online fiókján keresztül nyújtott szolgáltatásokat is.

A Bosznia-hercegovinai Föderációban, a Boszniai Szerb Köztársaságban és a Szerb Köztársaságban fennálló helyzettel kapcsolatos információkért forduljon az említett országok szabályozó hatóságaihoz, azaz a Bosznia-hercegovinai Központi Bankhoz és a Szerb Nemzeti Bankhoz.

További információ:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 15-i, 806/2014/EU rendelete a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i, 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

A nemzeti szanálási hatóságok médiakapcsolattartói:

 • Osztrák nemzeti szanálási hatóság, Pénzpiaci Hatóság: Klaus Grubelnik, E-mail: klaus.grubelnik [a] fma.gv.at (klaus[dot]grubelnik[at]fma[dot]gv[dot]at); Tel.: (+43-1) 249 59 6006
 • Horvát nemzeti szanálási hatóság, Horvát Nemzeti Bank: E-mail: press [a] hnb.hr (press[at]hnb[dot]hr); Tel.: (+385) 1 4565 006
 • Szlovén nemzeti szanálási hatóság, Szlovén Nemzeti Bank: E-mail: pr [a] bsi.si (pr[at]bsi[dot]si); Tel.: (+386) 1 47 19 400, (+386) 1 47 19 122
 • A Cseh Nemzeti Bank kommunikációs osztálya: Markéta Fišerová; Petra Vodstrčilová, Email: media [a] cnb.cz (media[at]cnb[dot]cz) ; Tel: (+420) 224 412 013

Contact our communications team

Spokesperson & Communications Team Leader
Name
Susan Carroll
Email
Susan.Carroll [a] srb.europa.eu
Phone:
+ 32 2 490 3439
Mobile:
+32 470 96 48 01
Speechwriter & Communications Expert
Name
Seán De Búrca
Email
Sean.de-Burca [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3710
Mobile:
+32 477 02 87 10
Communications Expert
Name
Camille De Rede
Email
Camille.de-Rede [a] srb.europa.eu
Phone:
+32 2 490 3530
Mobile:
+32 477 028 530

Recent press releases